De verharding van het glas gebeurt door het thermische proces van het verwarmen van het glas tot 700-740 ˚C en snel afkoelen tot kamertemperatuur – door dit procedé het materiaal wordt 5 keer sterker, zonder zijn elasticiteit te verliezen.

Tevens, het verharde glas krijgt als gevolg van dit proces een bepaald gedrag op het moment van afbreken, respectief hij zet zich om in hele kleine stukjes, en op die manier het letselrisico wordt verminderd.

Een essentieel element ten behoeve van het verminderen van de waarschijnlijkheid dat het glas breekt op het moment van het verhardingsproces is het aandachtig bewerken van de randen van het glas. Er is bekend het feit dat een verkeerde bewerking van de rand van het glas die verhard wordt, beïnvloed evenveel zowel de kwaliteit alsook de mechanische eigenschappen van het eindproduct.

Verharden

Het verharde glas wordt gebruikt voor de glaswanden, thermopane glazen of gelamineerde glazen, etc. – vooral voor de toepassingen die de volgende vereisen:

  • een betere weerstand tegen mechanische schokken (glazen deuren, puntsgewijze bevestigde glaspanelen zoalsglasbalustrades, enz.).
  • een betere weerstand tegen thermische stress (glas blootgesteld aan intense zonnestraling of in de buurt van warmtebronnen gemonteerdzijn, zoals glas tegels, enz.).
  • een betere bescherming tegen het inbraakrisico, respectief het verminderen van het letselrisico.

Er is echter nog steeds een risico, van het veiligheidsglas, respectief het toevallige of spontane breekrisico van het glas zonder blootstellingaan externe schokken. Dit risico kan weggenomen worden door een test genaamd HEAT-SOAK TREATMENT. Nikkelsulfide insluitsels die meestal in elk glas normaal aanwezig zijn, verhogen hun volume bij hoge temperaturen. Het evenwicht van de spanningen binnen veiligheidsglas veranderen op deze plaatsen en veroorzaken de zogenaamde spontane breuken. Om dit risico te beperken wordt aanbevolen - in geval van beglazing met toepassingen met een verhoogd potentieel gevaar voor de mens - aanvullende behandeling door de test "heat soak". Dus, na de verharding, het glas wordt in de oven met een constante gemiddelde temperatuur van ca. 290 °C gedurende 4-8 uurgeplaatst, tijd waarin het risicoglasafbreekt.

De technologie voor de verharding gebruikt de Europese standaarden EN 12150 en EN 1863 die zorgen voor de bewerking van de float glas met diktes tussen 4 en 19 mm en de afmetingen van 2400x4200 mm, alsook van het speciale glas zoals Low-E en reflexiv.